Ogłoszenia parafialne 21-07-2019

 • Serdeczną WDZIĘCZNOŚĆ i podziw wyrażam mieszkańcom Ziółkowa z panią Sołtys na czele – za wspaniałe przygotowanie Festynu Archanielskiego; za wielki trud logistyczny, pomysły na liczne atrakcje oraz zmysł organizacyjno-gospodarczy; wszystko wyjątkowo pięknie się udało, Bóg pobłogosławił piękną pogodą i mnogo dopisali goście; wszystkim zaangażowanym: BÓG ZAPŁAĆ za niezapomniane przeżycia! Biskupianom dziękuję za poświęcenie dla podtrzymania charakteru folklorystycznego Festynu! Dodatkowo dziękuję Parafialnemu Zespołowi CARITAS za tradycyjne festynowe przyjęcie dla starszych i chorych niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy się poświecili wszelkie dobro! Bogu niech będą dzięki!!

 • Dzisiaj,w ramach przygotowania do Nawiedzenia Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim, Stowarzyszenie „Zaczyn” wyemituje po Mszach św. poruszający filmu pt. „Matka 24h”. Serdecznie zachęcamy do wspólnych przeżyć!

 • W najbliższy czwartek(25.07.2019)obradować będzie w naszym kościele Komisja Konserwatorska.

 • UWAGA! Za tydzień(27 i 28.07.2019)przeżywać będziemy w naszej parafii NIEDZIELĘ MISYJNĄ– odwiedzi nas i ubogaci słowem ojciec Wojciech Minta, Werbista z Afryki; będzie można wesprzeć materialnie misje i porozmawiać z misjonarzem; po Mszach św. przy bramie kościoła odbędzie się święcenie pojazdów mechanicznych!

 • Za dwa tygodnie odbędzie się PARAFIALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ; wraz z Organizatorami zapraszam do Starej Krobi w niedzielę, 04.sierpnia 2019!

 • PAMIĘTAJMY!!!W tym roku, jako przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim zostaną przeprowadzone MISJE ŚWIĘTE dla wszystkich! Misjonarzem będzie sercanin, ojciec Czesław Bloch. Misje rozpoczną się 10.08.2019, a zakończą wraz z odjazdem Obrazu MB, 16.08.2019. Szczegółowy program dostępny jest w gablocie i w Internecie. Przygotujmy Bogu i Matce Najświętszej miejsce w naszych kalendarzach i sercach!

 • Wielką wdzięczność wyrażam parafianom z Bodzewka II z numerów: 6/1 i 2 oraz 5/1 i 2 za perfekcyjny i serdeczny dyżur w sprzątaniu w kościele i na ogromnym terenie aż po cmentarz; moją wdzięczność zatapiam w modlitwie do Boga o potrzebne Waszym Rodzinom łaski! Za tydzień przyjdą mieszkańcy Bodzewka spod numerów: 4/1 i 2 oraz 2/1 i 2.Osobna DZIĘKUJĘ rodzinie nowożeńców, paniom zajmującym się kwiatami i innym wolontariuszom za czwartkowe gruntowne posprzątanie kościoła po wyjątkowo brudnych pracach stolarskich; dziękuję też za ofiarowanie pięknych kwiatów– cieszcie się Bożą opieką i łaskawością!

 • Bóg zapłać za złożone ostatnio ofiary specjalne! Ekstra podziękowanie składam za zbiorową ofiarę na remont kościoła mieszkańcom Ziółkowa!

 • Cały czas aż do Nawiedzenia Maryi można po Mszach świętych w bocznej kaplicy nabywać dekoracje na przyjazd Obrazu Jasnogórskiego: EMBLEMATY, FLAGI, małe CHORĄGIEWKI oraz KIJKI do flag; już teraz proszę o przystrajanie naszych domostw i wiosek!

 • W ramach przygotowania do Nawiedzenia Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim, Stowarzyszenie „Zaczyn” ułatwia wszystkim rodzinom obejrzenie poruszającego filmu DVD pt. „Matka 24h”, który udostępniło w każdej z wiosek do pielgrzymowania od domu do domu. Obejrzyjmy go w gronie rodzinnym i poślijmy sąsiadom.

 • W minionym tygodniu w kościele zakończono deskowanie ścian w bocznej nawie; kontynuowane były badania dendrochronologiczne i konserwacja polichromii sufitowych.

 • PAMIĘTAJMY!!! Od lipca 2019 rodziny organizujące pogrzeb muszą prosić firmy pogrzebowe o WYKOPANIE GROBU!!! (po wcześniejszej konsultacji z proboszczem i według wymaganych przez urzędy przepisów).