Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

  • TOMCZAK Damian, rz.-kat., parafia w Domachowie

ŁAWNICZAK Julia, rz.-kat., parafia w Krobi