Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

  • KACZMAREK Eryk Patryk, rz.-kat., parafia w Rozdrażewie

KAJCZYK Wiktoria Dorota, rz.-kat., parafia w Piaskach


  • SMOLNY Tomasz, rz.-kat., parafia w Kąkolewie

RADOŁA Ewelina Barbara, rz.-kat., parafia w Domachowie


  • MICHAŁOWICZ Bartosz Adam, rz.-kat., parafia w Krzywiniu

KOŁAK Weronika Katarzyna, rz.-kat., parafia w Osiecznej