Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

  • KOŁAK Mateusz, rz.-kat., kawaler, parafia Domachowo

NAWROT Sylwia, rz.-kat., panna, parafia NMP Świętogórskiej, Głogówko


  • MARKO Grzegorz, rz.-kat., stan wolny, parafia św. Józefa Rzemieślnika, Wrocław

PAWLAK Milena Maria, rz.-kat., stan wolny, parafia św. Jana Chrzciciela, Zduny


  • BOROWY Patryk, rz.-kat., kawaler zw.nieform, parafia Domachowo

SĘDZIAK Natalia, rz.-kat., panna zw.nieform., parafia Domachowo (dawniej: parafia Ducha Świętego w Gostyniu)


  • LUBIŃSKI Dawid, rz.-kat., stan wolny, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lesznie

NOWAK Karolina, rz.-kat., stan wolny, parafia Domachowo


  • KLUPŚ Przemysław, rz.-kat., kawaler, parafia Żytowiecko

BETOWSKA Kinga, rz.-kat., panna, parafia Domachowo


  • ZYGMANIAK Marcin, rz.-kat., kawaler zw.nieform, parafia Domachowo (dawniej parafia Ducha Świętego w Gostyniu)

KAROLEWICZ Karolina, rz.-kat., panna zw.nieform, par.Domachowo