Intencje mszalne

NIEDZIELA (17.9.23)3.niedziela miesiąca / Dzień Środków Społecznego Przekazu /Tydzień Wychowania/Kwartalone Dni Modlitw za dzieci,młodzież,wychowawców

8.30 – Różaniec w intencji Ojczyzny, trudnych spraw naszej parafii i Kościoła, za rodziny, za zmarłych, o zachowanie od pandemii, kryzysu i wojny, o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji / Wymienianki

9.00 Msza dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo NMP, św. Józefa i św. Michała Archanioła – prosząc o pomyślne rozwiązanie sprawy

10.30 – Różaniec w intencji Ojczyzny, trudnych spraw naszej parafii i Kościoła, za rodziny, za zmarłych, o zachowanie od pandemii, kryzysu i wojny, o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji / Wymienianki

11.00 – MSZA DZIECI

Msza zbiorowa za żywych:

Za Parafian, Gości i Dobrodziejów naszej Wspólnoty parafialnej

O zdrowie i siłę do dźwigania krzyża dla poleconych naszej modlitwie chorych i starszych oraz dla obciążonych trudnymi i bolesnymi sprawami

CHRZEST Maksymiliana CZERWIŃSKIEGO

Spotkanie przedkomunijne

WTOREK (19.09.2023)

18.30 Za zmarłych: Zofię (w 4.r.śm) i Władysława GUBAŃSKICH, Antoninę, Andrzeja KRYSTKOWIAKÓW, zmarłych z rodziny Kołaków i Merczyńskich Nabożeństwo Michałowe

ŚRODA (20.09.2023) Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

18.00 – RÓŻANIEC w intencji Misji i Misjonarzy /

NOWENNA do MB Nieustającej Pomocy

Za zmarłych: Marię, Wiktorię, Apolonię, Walentego, Tomasza, Stanisława, Stanisławę ANDRZEJEWSKICH, Józefę i Ignacego MICHALSKICH, Marię, Franciszka JAKUBIAKÓW, Annę, Franciszka TOMCZAKÓW i zmarłych z rodziny Andrzejewskich i Prętkowskich

CZWARTEK (21.09.2023)

18.30 W pewnej intencji

PIĄTEK (22.09.2023) Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

14.00 Msza ślubna: Miłosza MATUSZYKA i Zofii DIMKE

18.30 Msza zbiorowa za zmarłych:

Za śp. Wiktorię KASPERCZAK (od rodziny Wojtkowiaków z Krajewic i Pępowa)

Za śp. Jadwigę GRUNT (od Ewy i Jacka Dułaczów z Rodziną)

Za śp. Jadwigę GRUNT (od Edyty i Sławomira Kaczmarków z Rodziną)

Za śp. Włodzimierza KRYSIAKA (od Franciszka, Jana Nowaków z Rodzinami ze Starej Krobi)

Za śp. Księdza Janusza ŚMIŚNIEWICZA

Za śp. Arkadiusza RYMANIAKA (od Sławomira Kaczmarka z Rodziną ze St. Krobi)

Za śp. Aleksandra PIECHOWIAKA (od rodziny Antoniewiczów z Gostynia)

Za śp. Aleksandra PIECHOWIAKA (od Mariusza Polowczyka z Rodziną z Daleszyna)

Za śp. Marię Magdalenę CHUDĄ (od Współpracowników Biura, Magazynu i Załadunku Firmy Kaczmarek Malewo)

Za śp. Annę PIOTROWSKĄ (od rodziny Piotrowskich z Łęki Wielkiej i Ponieca)

Za śp. Annę PIOTROWSKĄ (od rodziny Marciniaków z Sułkowic)

Za śp. Stanisława KUBIAKA (od rodziny Prętkowskich z Domachowa)

Za śp. Stanisława KUBIAKA (od rodziny Waleńskich z Ludwinowa)

Za śp.Stanisława JARACZEWSKIEGO(od rodz.Rolników, Walczaków, Piotrowiaków

Za śp. Stanisława JARACZEWSKIEGO (od Urszuli z Rodziną)

Za śp. Zbigniewa NOWAKA (od sąsiadów: Rafała i Zbyszka Dybów z Rodzinami)

Za śp. Zbigniewa NOWAKA (od kuzyna Dariusza Kubiaka z Rodziną z Sikorzyna)

SOBOTA (23.09.2023)Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny

15.00 – Msza ślubna Jakuba SOCZEWKI i Michaliny GRUSZECKIEJ

17.00 – Za śp. Stanisława JARACZEWSKIEGO (od Żony)

19.00 Za zmarłych: Józefa ZIEMLIŃSKIEGO (w 9.r.śm), Katarzynę, Józefa, Henryka i Kazimierza SKOWRONKÓW oraz w pewnej intencji Mateusza z okazji 18.urodzin – w podziękowaniu za dar życia i opiekę Matki Bożej – z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

NIEDZIELA (24.09.2023) – ODPUST ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

8.30 – Różaniec w intencji Ojczyzny, trudnych spraw naszej parafii i Kościoła, za rodziny, za zmarłych, o zachowanie od pandemii, kryzysu i wojny, o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji / Wymienianki

9.00 Msza dziękczynna w 35.rocznicę ślubu Elżbiety i Krzysztofa – z podziękowaniem za odebrane łaski – z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia dla Jubilatów i całej Rodziny

11.00 – Różaniec w intencji Ojczyzny, trudnych spraw naszej parafii i Kościoła, za rodziny, za zmarłych, o zachowanie od pandemii, kryzysu i wojny, o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji / Wymienianki

11.30SUMA ODPUSTOWA – we wszystkich intencjach

parafian, gości i dobrodziejów parafii

PROCESJA EUCHARYSTYCZNA

WTOREK (26.09.2023)

18.30 – Za zmarłych: Józefa (w 1.r.śm), Jadwigę, Kazimierza, Leszka SZYMCZAKÓW, Pelagię KUREK, Arkadiusza KOWALSKIEGO i zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

–  Nabożeństwo Michałowe

ŚRODA (27.09.2023)

18.00 – RÓŻANIEC w intencji Misji i Misjonarzy /

NOWENNA do MB Nieustającej Pomocy

18.30 Za zmarłych: Mariannę, Kazimierza (w 15.r.śm) JANKOWIAKÓW, Marię i Mieczysława CHUDYCH, Grzegorza DOLATĘ, Franciszkę, Józefa BANASZAKÓW, Janinę, Mariana ZIEMNIAKÓW, wszystkich zmarłych z rodziny Chudych, Dolatów, Banaszaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w Rodzinie

CZWARTEK (28.09.2023)

18.30 –  Za śp. Rafała LEKIERA (w 1.r.śm)

Koronka do Miłosierdzia Bożego za kapłanów, o powołania i za powołanych – przed Najświętszym Sakramentem

PIĄTEK (29.09.2023)

18.30 Msza zbiorowa za zmarłych:

Za śp. Zofię ANDRZEJEWSKĄ (od rodziny Biernatów z Łęki Małej)

Za śp. Wiktorię KASPERCZAK (od Mieszkańców Bodzewka Drugiego i Żywego Różańca)

Za śp. Krzysztofa MAJEWSKIEGO (od rodziny Andrzejczaków z Rębowa)

Za zmarłych: Łucję (w 12.r.śm), Mariana, Stanisława JARACZEWSKICH i Hieronima TOMCZAKA oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Za śp. Anielę STACHOWIAK (od kuzynostwa Wawrzyniaków)

Za śp. Jadwigę GRUNT (od rodziny Gubańskich z Gostynia)

Za śp. Jadwigę GRUNT (od rodziny Błaszyków i Koniecznych)

Za śp. Aleksandra PIECHOWIAKA (od Pasażerów z firmy Bolsius)

Za śp. Aleksandra PIECHOWIAKA (od rodziny Marciniaków z Domachowa)

Za śp. Marię Magdalenę CHUDĄ (od cioci Maryli i kuzynki Kasi z Rodziną)

Za śp. Annę PIOTROWSKĄ (od rodziny Brdęczów z Gostynia)

Za śp. Stanisława KUBIAKA (od rodziny Goryniów ze Starej Krobi)

Za śp. Stanisława KUBIAKA (od Marii i Jerzego Cieślaków, Stanisławy Majsnerowskiej, Urszuli Nowak z Rodzinami)

Za śp. Stanisława JARACZEWSKIEGO (od bratanicy Doroty z Mężem)

Za śp. Stanisława JARACZEWSKIEGO (od Franciszka Nowaka z Rodziną)

Za śp. Zbigniewa NOWAKA (od rodziny Ziemniaków z Krajewic)

Za śp.Zbigniewa NOWAKA(od rodz. Chorałów z Posadowa i Walczaków ze St. Krobi

SOBOTA (30.09.2023)

17.00 – Z okazji 18.urodzin Michaliny – o prowadzenie Ducha Świętego w dorosłym życiu, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże

19.00 Za zmarłych: Stanisława (w 8.r.śm), Kazimierę KRYSTKOWIAKÓW, Helenę, Franciszka JEŻÓW i zmarłych z rodziny oraz o błogosławieństwo Boże w Rodzinie

NIEDZIELA (01.10.2023) – 1.niedziela miesiąca

8.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu / Różaniec w intencji Ojczyzny, trudnych spraw naszej parafii i Kościoła, za rodziny, za zmarłych, o zachowanie od chorób, kryzysu i wojny, o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji / Wymienianki

9.00 Za zmarłych: Krystynę, Damiana ŁOPIŃSKICH, Stanisława, Katarzynę, Stanisława, Helenę, Włodzimierza KRYSIAKÓW, Zbigniewa ANDRZEJAKA

10.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu / Różaniec w intencji Ojczyzny, trudnych spraw naszej parafii i Kościoła, za rodziny, za zmarłych, o zachowanie od chorób, kryzysu i wojny, o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji / Wymienianki

11.00 – Msza zbiorowa za żywych:

Za Parafian, Gości i Dobrodziejów naszej Wspólnoty parafialnej

O zdrowie i siłę do dźwigania krzyża dla poleconych naszej modlitwie chorych i starszych oraz dla obciążonych trudnymi i bolesnymi sprawami