Ogłoszenia parafialne 17-05-2020

6.NIEDZIELA WIELKANOCNA

 • NABOŻEŃSTWA MAJOWE odprawiane są w tym roku tylko w łączności z Mszami św. w kościele! W najbliższych dniach w nabożeństwa te włączymy modlitwy o dobre urodzaje oraz nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.

 • Od dziś (17.05.2020) na Liturgię w kościele może jednorazowo wejść 40 osób.

 • Jutro (poniedziałek, 18.05.2020) obchodzić będziemy 100.rocznicę urodzin świętego Papieża Polaka, Jana Pawła II; z nabożeństwem majowym połączymy specjalne modlitwy za jego wstawiennictwem i zawierzymy nasze losy w czasie pandemii Sercu Jezusa i Maryi – zapraszam do żarliwej modlitwy; zaraz po Liturgii w kościele odbędzie się spotkanie przedstawicieli wiosek w sprawie odnowy sztandaru rzemieślników.

 • W czwartek (21.05.2020) – po Mszy św. w kościele odbędzie się Katecheza DOROSŁYCH dla rodziców i chrzestnych przed chrztem św.

 • W sobotę (23.05.2020)w katedrze udzielone zostaną święcenia kapłańskie – proszę o modlitwę za neoprezbiterów naszej archidiecezji.

 • Za tydzień (niedziela, 24.05.2020) przeżywać będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 • UWAGA! Od 1.06.2020 roku rozpoczną się zapisy na REZERWACJE INTENCJI MSZALNYCH na okres od września 2020 do końca lutego 2021 roku. Rezerwacje zgłaszamy wyłącznie przez telefon parafialny i to w ścisłym porządku (!): w poniedziałek, 1.06.2020 od 11.00 do 12.00 oraz od 17.00 do 18.00, a w następnych dniach tylko od 17.30 do 18.00! Bardzo proszę o dostosowanie się do tych ustaleń.

 • BÓG ZAPŁAĆ (!) za składane OFIARY SPECJALNE i DANINĘ DIECEZJALNĄ I PARAFIALNĄ! Niech Bóg wynagrodzi dobrodziejom wszelkie dobro, ubogaca swą łaską i daje Rodzinom poczucie bezpieczeństwa pod osłoną Bożej Opatrzności!

 • BIURO PARAFIALNE do odwołania jest NIECZYNNE! Sprawy załatwiamy przez telefon: 720 294 428.

 • Za pełne energii i świetnej synchronizacji sprzątnięcie kościoła i jego otoczenia DZIĘKUJĘ parafianom z Krajewic z numerów: 69, 69A, 68, 70 i 66! Niech Bóg nigdy Was nie opuszcza, a zawsze wzmacnia swą łaską! Za tydzień ze względu na szczególne zabrudzenie świątyni przez toczące się na tym etapie prace, dyżur w sprzątaniu podejmą rodziny z Krajewic z numerów: 64B, 64, 64A, 62, 60B i 60A – proszę o mobilizację!

 • Oddanym wolontariuszom gorąco DZIĘKUJĘ za opróżnienie pomieszczeń przy głównym wejściu do kościoła w celu przygotowania ich do prac stolarskich; DZIĘKUJĘ Żywemu Różańcowi za prace ogrodowe na Wale Różańcowym i w innych miejscach parku, a Gminie Krobia za uporządkowanie małej architektury przy Biskupiańskim Gościńcu przy wiacie; osobno dziękuję za pomoc przy zieleni wokół probostwa oraz za ofiarowane przed dom kwiaty oraz za dekorację papieską i kwiaty do kościoła – wszystkich dobrodziejów zawierzam Bożej opiece i hojności!

 • W minionym tygodniu prace stolarskie objęły różnymi operacjami dwa odcinki kościoła – częś

 • do podestu przy zakrystii i prezbiterium; w tym tygodniu nastąpi oficjalne oddanie całości podłogi do użytku, co będzie zamknięciem ważnego etapu prac renowacyjnych świątyni; równolegle toczyło się wiele specjalistycznych działań przeprowadzonych przy pierwotnych ścianach kościoła przez naukowców i konserwatorów z Krakowa!

 • Po ustaleniach z przedstawicielami Krajewic ustaliliśmy, że zawieszamy do przyszłego roku dyżur Krajewic w obsłudze procesji. Natomiast, mieszkańców Rębowa proszę o zbudowanie przy kościele dwóch ołtarzy na Boże Ciało, Oktawę i Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa.

 • Przypominam, że w tym roku nie będzie Festynu Parafialnego.

 • Zachęcam do nabycia NOWEGO „Przewodnika Katolickiego” oraz wyłożonych cudownych medalików z aktem zawierzenia.

 • PRZYPOMINAM, że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa publicznego do odwołania OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH ZAKRYWANIE UST I NOSA w kościele i w jego otoczeniu oraz ZACHOWANIE WYMAGANEJ ODLEGŁOŚCI – bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących obecnie zasad ogólnych! W Liturgii w naszym kościele może uczestniczyć jednorazowo 40 osób(wyjątkowo, w pogrzebie – 50 osób)! Aktualnie (ze względu na toczące się prace w kościele) Msze św. są odprawiane w bocznej kaplicywchodzimy bocznym wejściem! Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach została udzielona DYSPENSA od udziału w Mszy św. (a zatem, w tym czasie bez grzechu – zamiast w kościele, można uczestniczyć w Mszy św. duchowo przez liczne transmisje w telewizji, radio i w Internecie); zachęcam do wystawienia w oknie obrazu Matki Bożej, wywieszenia flagi maryjnej i modlitwy rodzinnej na Koronce do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania pandemii; o 20.30 łączę się duchowo z całą parafią w modlitwie różańcowej w intencji uchronienia nas od pandemii koronawirusa, w intencji ofiar i opiekujących się chorymi i starszymi oraz o głębokie nawrócenie dla wszystkich; na każdej Mszy św. w tych intencjach odmawiamy Akt poświęcenia Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz śpiewamySuplikacje; przypominam, że kościół w dużej części dnia jest dostępny do indywidualnego nawiedzenia. Ksiądz Arcybiskup przypomina, że wobec przeszkód do przystąpienia do Komunii św. można ją przyjąć duchowo poprzez głębokie pragnienie serca, a w odniesieniu do sakramentu pojednania, istnieje możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów poprzez wzbudzenie doskonałego żalu za grzechy po dokonanym wcześniej rachunku sumienia oraz postanowienie sakramentalnego ich wyznania przy najbliższej sposobności!