Ogłoszenia parafialne 24-05-2020

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

 • NABOŻEŃSTWA MAJOWE odprawiane są w tym roku tylko w łączności z Mszami św. w kościele! W tych dniach w nabożeństwa te włączamy dodatkowo nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.

 • Dziś (23/24.05.2020) przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; modlimy się w sposób specjalny za Kościół w Chinach.

 • W piątek (29.05.2020) obchodzić będziemy wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy i Patronki naszej Archidiecezji.

 • Za tydzień (30/31.05.2020) przeżywać będziemy uroczystość Zesłania Ducha Świętego i jednocześnie zakończymy okres wielkanocny w Liturgii.

 • W poniedziałek (01.06.2020) obchodzić będziemy drugi dzień Zielonych Świąt – święto NMP, Matki KościołaMsze św. o 10.00 i 18.30; jak w każdy 1.poniedziałek miesiąca modlić się będziemy za misje i misjonarzy; rozpoczniemy (w łączności z Mszami) odprawiać NABOŻEŃSTWA DO NSPJ; z racji Dnia Dziecka będziemy się wstawiać w modlitwie za naszych najmłodszych!

 • UWAGA! Od 1.06.2020 roku rozpoczną się REZERWACJE INTENCJI MSZALNYCH na okres od września 2020 do końca lutego 2021 roku. Rezerwacje zgłaszamy wyłącznie przez telefonparafialny i to w ścisłym porządku (!): w poniedziałek, 1.06.2020 od 11.00 do 12.00 oraz od 17.00 do 18.00, a w następnych dniach tylko od 17.30 do 18.00! Bardzo proszę o dostosowanie się do tych ustaleń.

 • BÓG ZAPŁAĆ (!) za złożone OFIARY SPECJALNE oraz DANINĘ DIECEZJALNĄ i PARAFIALNĄ! Niech Bóg wynagrodzi dobrodziejom wszelkie dobro, ubogaca swą łaską i daje Rodzinom poczucie bezpieczeństwa pod osłoną Bożej Opatrzności!

 • BIURO PARAFIALNE do odwołania jest NIECZYNNE! Sprawy załatwiamy przez telefon: 720 294 428.

 • Za sprawne i solidne posprzątanie kościoła i całego otoczenia wyrazam WDZIĘCZNOŚĆ parafianom z Krajewic z numerów: 62, 60B i 60A! Niech Bóg zawsze skutecznie wspiera Wasze rodziny swą miłością i łaską, która ją ukonkretnia! Za tydzień dyżur w sprzątaniu przypada na ostatnie rodziny z Krajewic, a zatem z numerów: 60, 58, 56A, 56 oraz 42 A i B – liczę na żywiołowy odzew! Za dwa tygodnie dyżur rozpocznie Stara Krobia od numeru 1.

 • Oddanym wolontariuszom z parafii i kilku życzliwym firmom gorąco DZIĘKUJĘ (!) za zakończenie prac przy podłodze wewnątrz świątyni; za przygotowanie do prac wykończeniowych bocznych pomieszczeń przy głównym wejściu do kościoła; za przygotowanie profesjonalnych zaczepów i montaż ambony na jej docelowym miejscu; za skonstruowanie i zamontowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy bocznym wejściu; za uzupełniające prace złotnicze przy głównym ołtarzu; za przywiezienie do parafii z pracowni konserwatorskich kolejnych obiektów ruchomych wyposażenia świątyni; wiązało się to z posiedzeniem dużej Komisji konserwatorsko-inwestorskiej, nadzoru konserwatorskiego i budowlanego; dziękuję wolontariuszom za różnoraką pomoc w przyjęciu gości!

 • Wielką WDZIĘCZNOŚĆ wyrażam za kilkakrotne sprzątnięcie kościoła, sprzątnięcie Oratorium św. Józefa i wypranie poszew; młodzieży męskiej za naprawę maszyn do koszenia trawy oraz koszenie trawy na kolejnym odcinku terenu zielonego; dziękuję za skoszenie trawy pod kościołem – na byłym stawie; za wielokrotne prace przy zieleni przed Oratorium św. Józefa, w parku i przy probostwie; za posadzenie wielu kwiatów oraz liczne rośliny doniczkowe do kościoła i przed probostwo; za kwiaty cięte do świątyni, za naprawienie i wypranie zniszczonych w czasie prac elementów dekoracyjnych wnętrza; ogólnie – za serdeczną troskę o nasze dobro wspólne; niech Bóg wynagrodzi każdy wysiłek, nawet ten nie dostrzeżony! Szczęść Boże!

 • Po ustaleniach z przedstawicielami Krajewic ustaliliśmy, że zawieszamy do przyszłego roku dyżur Krajewic w obsłudze procesji. Natomiast, mieszkańców Rębowa proszę o zbudowanie przy kościele dwóch ołtarzy na Boże Ciało, Oktawę i Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa.

 • Przypominam, że w tym roku nie będzie Festynu Parafialnego.

 • Zachęcam do nabycia NOWEGO „Przewodnika Katolickiego” oraz do zapisywania się w celu nabycia „Modlitewnika na trudne chwile” i „Modlitewnika – Miłosierdzie Boże” (odbiór będzie za tydzień).

 • PRZYPOMINAM, że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa publicznego do odwołania OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH ZAKRYWANIE UST I NOSA w kościele i w jego otoczeniu oraz ZACHOWANIE WYMAGANEJ ODLEGŁOŚCI – bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących obecnie zasad ogólnych! W Liturgii w naszym kościele może uczestniczyć jednorazowo 40 osób(wyjątkowo, w pogrzebie – 50 osób)! Aktualnie (ze względu na toczące się prace w kościele) Msze św. są odprawiane w bocznej kaplicywchodzimy bocznym wejściem! Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach została udzielona DYSPENSA od udziału w Mszy św. (a zatem, w tym czasie bez grzechu – zamiast w kościele, można uczestniczyć w Mszy św. duchowo przez liczne transmisje w telewizji, radio i w Internecie); zachęcam do wystawienia w oknie obrazu Matki Bożej, wywieszenia flagi maryjnej i modlitwy rodzinnej na Koronce do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania pandemii; o 20.30 łączę się duchowo z całą parafią w modlitwie różańcowej w intencji uchronienia nas od pandemii koronawirusa, w intencji ofiar i opiekujących się chorymi i starszymi oraz o głębokie nawrócenie dla wszystkich; na każdej Mszy św. w tych intencjach odmawiamy Akt poświęcenia Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz śpiewamySuplikacje. Ksiądz Arcybiskup przypomina, że wobec przeszkód do przystąpienia do Komunii św. można ją przyjąć duchowo poprzez głębokie pragnienie serca, a w odniesieniu do sakramentu pojednania, istnieje możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów poprzez wzbudzenie doskonałego żalu za grzechy po dokonanym wcześniej rachunku sumienia oraz postanowienie sakramentalnego ich wyznania przy najbliższej sposobności!