Ogłoszenia parafialne 14-06-2020

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

 • NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE (do Najświętszego Serca Pana Jezusa) odprawiane są w łączności z Mszami św.

 • Dziś (14.06.2020) przypada 2.niedziela miesiącawspieramy materialnie inwestycje naszej parafii i modlimy się za dobrodziejów; o 11.00 będzie odprawiona MSZA MŁODZIEŻY dla wszystkich młodych! Po tej Mszy św. – PROCESJA eucharystyczna, a potem spotkanie dla kandydatów do bierzmowania; po Mszach przed kościołem można złożyć dodatkową ofiarę na KUL, WT i szkoły katolickie.

 • Do czwartku w OKTAWIE o 19.00 odprawiane będą MSZE BŁAGALNE ZA WIOSKI – o dobre plony i owocowanie wszelkiej pracy – żarliwość naszych modlitw wyrażą OFIARY BŁAGALNE; po Mszach Błagalnych wyruszymy z procesjami, które obsadzą wyznaczone na dany dzień wioski; w poniedziałek(15.06.20202) modlić się będziemy za Ziółkowo; we wtorek (16.06.20202) – za Rębowo; w środę (17.06.20202)– za Starą Krobię i na zakończenie Oktawy, w czwartek (18.06.20202) – za Domachowo – w dniu tym tradycyjnie zostaną poświęcone wianki świeżych kwiatów i zbóż.

 • W najbliższy piątek (19.06.2020 – na przedłużeniu Oktawy) obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA; w tym dniu Msze św. będą odprawione o 10.00 i 19.00 – z procesją i zawierzeniem Parafii Sercu Jezusa i Maryi.

 • U W A G A ! Ustalono z rodzicami, że I Komunia św. odbędzie się w naszej parafii 05.07.2020 o 10.30; ranna Msza św. zostanie odprawiona o 8.30. WAŻNE: rodziny dzieci mających przyjąć I Komunię św. w 2021 w dniach poprzedzających tegoroczną uroczystość komunijną dokonają generalnego gruntownego sprzątnięcia świątyni i całego jej otoczenia oraz wpiszą dzieci na listę kandydatów.

 • 1.SPOWIEDŹ przed tegoroczną Komunią św. odbędzie się w sobotę, 20.06.2020 – dziewczynki od 9.00, a chłopcy od 9.30; z kolei pierwsza próba dla dzieci komunijnych odbędzie się w poniedziałek, 22.06.2020 r. o godzinie 16.30!

 • BÓG ZAPŁAĆ (!) za składane ofiary na DANINĘ DIECEZJALNĄ i PARAFIALNĄ oraz ofiary SPECJALNE na renowację kościoła! Niech dobrodziejom Bóg odpłaca swą łaską, błogosławieństwem i nieustającą opieką!

 • Za żywiołowe i dokładne sprzątnięcie kościoła i jego obejścia serdecznie DZIĘKUJĘ parafianom ze Starej Krobi z numerów: 6, 7, 9 i 10! Cieszcie się osłoną Bożej Opatrzności i bogactwem Bożych łask! Za tydzieńdyżur w sprzątaniu podejmą rodziny spod numerów: 36, 37, 11, 11A, 11B, 11C i 11D.

 • Radość sprawia osadzenie w minionym tygodniu odnowionego ołtarza św. Michała na nowym miejscu oraz intensyfikacja prac stolarskich w bocznych pomieszczeniach kościoła. We wtorek w naszej świątyni zbiera się wielka Komisja Specjalistów z różnych dziedzin.

 • Zachęcam do nabycia nowych numerów pism katolickich.

 • Jak wiemy, nie ma już ograniczeń w liczbie uczestników Liturgii w kościele; jednakże, ze względu na niemożność zachowania wymaganego dystansu wewnątrz świątyni – obowiązuje nas w czasie nabożeństw nakładanie maseczek na nos i usta! Ksiądz Arcybiskup z naciskiem zachęca wiernych do udziału w Mszach Świętych i korzystania z Sakramentu Pokuty. DYSPENSA od uczestnictwa w obowiązkowych nabożeństwach obejmuje już teraz tylko osoby w podeszłym wieku, kobiety w stanie błogosławionym, osoby z objawami infekcji oraz osoby odczuwające obsesyjną obawę przed zarażeniem. Został przedłużony czas Komunii wielkanocnej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do 14 września 2020 roku. Chętnych proszę o spisanie swojego doświadczenia wiary z okresu pandemii i złożenie go u Proboszcza.

 • Ślę wielkie PODZIĘKOWANIA za wszechstronne zaangażowanie w życie parafii w ostatnim tygodniu: wolontariuszom i stolarzom z Wziąchowa za tytaniczną akcję wnoszenia ławek z dworu do kościoła, ich podklejenie warstwą ochronną i zamontowanie; dziękuję za kilkuetapowe koszenie trawy na całym terenie zielonym parafii: na skarpie, dawnym stawie, przy parkingu i cmentarzu, wzdłuż drogi, wokół kościoła i probostwa oraz w całym parku; za przygotowanie trasy procesyjnej: wiosce Rębowo za ołtarze i ciągłą troskę o nie, za udekorowanie terenu przy kościele flagami, proporczykami i girlandami wioskom: Stara Krobia, Domachowo i Rębowo; specjalną wdzięczność wyrażam inicjatorom i żywiołowemu pospolitemu ruszeniu wolontariuszy, którzy usypali z kwiatów piękną opaskę trasy procesyjnej i przystroili zielenią wnęki kościoła; za obsługę panu kościelnemu, ministrantom i wolontariuszom; za oprawę muzyczną naszym organistom i orkiestrze Majera z Gostynia; za asystę przy baldachimie i Najświętszym Sakramencie dziękuję Biskupianom, przedstawicielom wiosek i spontanicznym wolontariuszom; dziękuję za chętne niesienie sztandarów i feretronów, a członkom Żywego i Nieustającego Różańca – świec; za liczny udział parafianom, gościom i niezawodnym Biskupianom; dziękuję wszystkim, którzy przystroili flagami i symbolami religijnymi swe domostwa; osobno wyrażam wdzięczność za ofiary błagalne z Oktawy!