Ogłoszenia parafialne 19-01-2020

650 lat kościoła w Domachowie

  • Trwa TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN; w sobotę obchodzić będziemy święto Nawrócenia św. Pawła, a dzień później – Niedzielę Słowa Bożego i zbierzemy ofiary na Radio Emaus.

  • W najbliższą niedzielę (26.01.2020) o 11.00 będzie MSZA DZIECI oraz spotkanie z możliwością zamówienia alb i zakupienia akcesoriów potrzebnych do Komunii św.

  • Wszystkim Babciom i Dziadkom składam najlepsze życzenia i włączam ich intencje w parafialne modlitwy w tym tygodniu.

  • Za solidne i sprawne sprzątnięcie świątyni i jej dojść z parkingiem DZIĘKUJĘ parafianom z Krajewic z numerów: 36, 20 i 19; niech Bóg błogosławi Waszym Rodzinom! Za tydzień przyjdą kolejne rodziny z Krajewic – z numerów: 37, 38, 39, 18 i 16.

  • Informuję, że w kaplicy szpitala w Gostyniu w każdą niedzielę i święto jest odprawiana „Boska Liturgia” w obrządku greckokatolickim w języku ukraińskim o godzinie 13.00! Zainteresujmy tą propozycją naszych współbraci chrześcijan ze Wschodu.

  • Przypominam, że zawsze są dostępne w czasie Komunii św. KOMUNIKANTY NISKOGLUTENOWE; wystarczy wyrazić taką potrzebę przy samej Komunii.

  • Dziś oprócz „Przewodnika Katolickiego” możemy nabyć także nowy numer „Któż jak Bóg”.

  • Księża Filipini serdecznie zapraszają młodzież klas ósmych oraz szkół średnich na Filipińskie Dni Młodych (rekolekcje młodzieżowe) pod hasłem „Eucharystia – największy z cudów” od 27 do 30 stycznia; szczegóły na plakacie w gablocie i w Internecie.

  • Trwa KOLĘDA; rozpoczyna się w zwykłe dni o 9.30, a w niedziele o 13.30 (bez obiadu!); dyżurny kierowca przyjeżdża po księdza 5 minut wcześniej; proszę też o czujne obserwowanie strony internetowej parafii, czy nie pojawi się informacja o pogrzebie – w takim przypadku kolęda rozpocznie się po pogrzebie; mogą się też zdarzyć przerwy, np. z powodu spowiedzi 1.piątkowej – liczę na wyrozumiałość i cierpliwość; wobec niedogodności terminu proszę to zgłosić i ustalić inną możliwość spotkania (w przypadku nie zgłoszenia się, w kartotece zostanie naniesiona notatka: NIE PRZYJĘTO); szczegóły podawane będą stopniowo tylko z ambony! Posiłki nie są konieczne. Przy okazji kolędy w tym roku zbierane będą OFIARY NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA (wszystkie ofiary zostaną szczegółowo odnotowane, a dla wielu stanie się to pierwszą okazją do wpisania do „Księgi Ofiar Specjalnych” na ten cel); UWAGA: nie składamy ofiar na Daninę (koperty na Daninę zostaną wyłożone przed Wielkim Postem w kościele!). Ponadto, nie załatwiamy na kolędzie spraw biurowych, np. intencji mszalnych, czy ofiar na utrzymanie cmentarza!

  • BÓG ZAPŁAĆ! za już złożone na kolędzie OFIARY SPECJALNE na renowację naszej świątyni – rośnie nadzieja, że wspólnymi siłami udźwigniemy historyczne wyzwanie dla naszej parafii; modlę się za wszystkich dobrodziejów!