Ogłoszenia parafialne 11-11-2018

Rok  św. Stanisława  Kostki / 100 Dni Abstynencji na 100 lecie Niepodległości Polski

450 lat KOŚCIOŁA w Domachowie

BIBLIA PAUPERUM  DOMACHOVENSIS – sensacyjne ODKRYCIE starej polichromii!

 

 • Dzisiaj 2.niedziela miesiąca(10/11.11.2018)– obchodzimy rocznicę ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę; na Mszach zaśpiewamy: „Bogurodzicę”, „Boże coś Polskę”, „Ciebie Boga wysławiamy” oraz „Mazurek Dąbrowskiego” i odmówimy Modlitwę za Ojczyznę księdza Piotra Skargi; proszę o eksponowanie flag narodowych przez cały listopad; jak w każdą drugą niedzielę miesiąca ofiary są przeznaczone na renowację naszego kościoła; o 9.00jest MSZA MŁODZIEŻY; zgodnie z wielkopolską tradycją w sobotę i niedzielę po Mszach (do wyczerpania)rozprowadzane są przez Parafialny Zespół Caritas ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE(6zł/szt.), z których część dochodu przeznaczona zostanie na dzieła charytatywne Caritas.
 • W czwartek(15.11.2018)w kościele po Mszy św. odbędzie się KATECHEZA DOROSŁYCHdla rodziców i chrzestnych przed chrztem św.
 • W sobotę(17.11.2018)BIURO PARAFIALNE będzie NIECZYNNE.
 • W 3.niedzielę miesiąca(18.11.2018)o 11.00będzie odprawiona MSZA DZIECI; po tej Mszy odbędzie się krótkie spotkanie przedkomunijne.
 • WIELKĄ WDZIĘCZNOŚĆza sobotnie sprzątanie wyrażam: a) dużej grupie wspaniałej, niezmordowanej, radosnej i bardzo pracowitej młodzieży, która po raz kolejny podjęła trud zgrabiania liści na dużym terenie parafialnym; b) dyżurnymz kolejki – ze Starej Krobiz numerów: 99, 100 i 101oraz z Domachowaz numerów: 79 i 79A– za perfekcyjne przygotowanie kościoła do niedzielnej Liturgii, grabienie liści i wywiezienie ich z wielkiego terenu! Niech Bóg Was ubogaca swą łaską i błogosławi! W tym tygodniujesiennydyżur podejmąmieszkańcy Sułkowicz numerów: 76 i 77oraz z Domachowanumery:99, 98, 97 i 96!
 • DZIĘKUJĘ paniom za piękną aranżację kwiatowąna Święto Niepodległości! Bóg zapłać!
 • Wyrażam ogromną WDZIĘCZNOŚĆza złożone OFIARY SPECJALNEna renowację kościoła (!), które podnoszą mnie na duchu w skomplikowanej sytuacji remontowej kościoła; Bóg widzi Waszą szczodrość i będzie Wam błogosławił!
 • Już listopada o 4.40 wyrusza parafialna PIELGRZYMKA na Jasną Górę; cena – 40zł od osoby (płatne w autobusie); powrót ok. 21.
 • Przypominam o regulowaniu dzierżawy.
 • Bóg zapłać za modlitwy w sprawie decyzji Komisji konserwatorsko-inwestorskiej w minionym tygodniu.
 • OGROMNE PODZIĘKOWANIEskładam Państwowej Staży Pożarnej z Gostyniaza usunięcie suchego drzewa grożącego katastrofą przy cmentarzu oraz Sołtysowi Domachowaza interwencję, a także za inicjatywę wraz z wioską wyrównania bocznej drogi dojazdowej do cmentarza; ofiarowano na ten cel materiał sołecki i zsynchronizowano działanie chętnych mieszkańcóww szybką i efektywną akcję – serdeczne: BÓG ZAPŁAĆ!!