Ogłoszenia parafialne 04-11-2018

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  04.11.2018.

Rok  św. Stanisława  Kostki / 100 Dni Abstynencji na 100 lecie Niepodległości Polski

450 lat KOŚCIOŁA w Domachowie

BIBLIA PAUPERUM  DOMACHOVENSIS – sensacyjne ODKRYCIE starej polichromii!

 • Dzisiaj 1.niedziela miesiąca(3/4.11.10.2018), a u nas także NIEDZIELA POMOCY DLA SEMINARIUM DUCHOWNEGO– złożymyofiary na jego utrzymanie i na formację przyszłych księży.  
 • W środę(07.11.2018)w naszym kościele zbierze się wielka Komisja konserwatorsko-dotacyjna, która zadecyduje o kierunku dalszych prac konserwatorskich i ostatecznym wyglądzie wnętrza naszej świątyni (!) Proszę o modlitwę w tej intencji!
 • W piątek(09.11.2018)święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Matki wszystkich kościołów świata; zbierzemy ofiary na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
 • W 2.niedzielę miesiąca(10/11.11.2018)będziemy obchodzić 100.rocznicę ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę; na Mszach zaśpiewamy: „Ciebie Boga wysławiamy” oraz „Boże coś Polskę”; proszę o wywieszenie flag narodowych; o 9.00odprawiona będzie MSZA MŁODZIEŻY; zgodnie z wielkopolską tradycją w sobotę i niedzielę po Mszach (do wyczerpania)rozprowadzane będą przez Parafialny Zespół Caritas ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE, z których część dochodu przeznaczona zostanie na dzieła charytatywne Caritas.
 • W czwartekw następnym tygodniu (11.2018)w kościele po Mszy św. odbędzie się KATECHEZA DOROSŁYCHdla rodziców i chrzestnych przed chrztem św.
 • WIELKIE PODZIĘKOWANIEza sobotnie sprzątanie składam: a) wspaniałej młodzieży, która po raz kolejny podjęła trud zgrabiania liści na dużym terenie parafialnym; b) dyżurnymz kolejki – ze Starej Krobiz numerów: 95 i 94oraz z Domachowaz numerów: 81A, 81D i 81– za świetne przygotowanie kościoła do niedzielnej Liturgii, grabienie liści i wywiezienie ich z wielkiego terenu! Upraszam Wam Bożą odpłatę bogatą w łaskę i opiekę nad Waszymi Rodzinami!W tym tygodniujesiennydyżur podejmą mieszkańcy Starej Krobiz numerów: 99, 100, 101, 102 i 104oraz z Domachowanumery: 79 i 79A!
 • DZIĘKUJĘ paniom za pielęgnowanie kwiatóworaz pomoc w przygotowaniu dekoracji listopadowej w kościele! Bóg zapłać!
 • Wyrażam ogromnąWDZIĘCZNOŚĆza złożone OFIARY SPECJALNEna renowację kościoła (!), które podnoszą mnie na duchu w skomplikowanej sytuacji remontowej kościoła; Bóg widzi Waszą szczodrość i będzie Wam błogosławił!
 • Już listopada wyruszy parafialna PIELGRZYMKA na Jasną Górę; lista jest jeszcze wyłożona w zakrystii.
 • Przypominam, że można już regulować dzierżawę.
 • POLICJA przestrzegaprzed złodziejami cmentarnymi i kieszonkowcami, prosi o czujność, a w razie zauważenia niepokojącej sytuacji o natychmiastowy kontaktna numer: 112, 997lub 655758200; można zabrać wyłożone ulotki.
 • DZIĘKUJĘ gorącoza: a) modlitewny udział w uroczystości Wszystkich Świętych, b) za złożone ofiary na utrzymanie cmentarza, c) za całoroczną troskę o groby kapłanów i sióstr zakonnych na cmentarzu i przy kościele, d) opiekującym się cmentarzem wolontariuszom – za bieżącą dbałość o porządek, e) ekipie wolontariuszy za wycinkę suchych drzew. Wszystkim: SZCZĘŚĆ BOŻE !!