KONTO BANKOWE PARAFII:

Konto bankowe

67 1440 1387 0000 0000 1333 9252

 

 

Śp. Teresa LEŚNIAK

lat 79, zam. Domachowo 11RÓŻANIEC w kościele:

- w sobotę (11.02.17) o 20.00

- w niedzielę (12.02.17) o 15.00

- w poniedziałek (13.02.17) o 19.15

- we wtorek (14.02.17) o 10.30

 

POGRZEB we wtorek (14.02.17) o 11.00Wieczny odpoczynek,

racz jej dać Panie,

a światłość wiekuista

niechaj jej świeci. Amen.

24-10-2010

 

30 Niedziela Zwykła (24.10.2010).

W całym październiku – cząstkę różańca łączymy z każdą Mszą św.; dzieci zbierają w ten sposób jak najwięcej obrazków do książeczki październikowej, a młodzież podpisy udziału; wspólny różaniec jest też odprawiany w świetlicy w Starej Krobi, w szkole w Rębowie oraz w Krajewicach – inicjatorom, organizatorom, jak i uczestnikom przekazuję gorące podziękowanie; budujący jest liczny udział w różańcu; wytrwajmy jeszcze kilka ostatnich dni października!

Dziś –  Światowa Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny; zbieramy ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne; o 10.10 – zbiórka wszystkich ministrantów.

Za tydzień, w poniedziałek 1.11.2010. – uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, a dzień później DZIEŃ ZADUSZNY; we Wszystkich Świętych Msze o 9.00, 11.00 oraz dodatkowo o 14.00 Msza z uroczystą procesją przez cmentarz wraz z poświęceniem grobów (w procesji niesiemy lampki); w tym dniu będziemy zbierać przy naszej nekropolii przez cały dzień ofiary na potrzeby cmentarza! W ZADUSZKI w naszym kościele Msze o 9.00 i o 18.00; od tego dnia – WYMIENIANKI.

UWAGA! W najbliższy piątek (29.10.2010) od 16.00  dla wszystkich – SPOWIEDŹ z udziałem zaproszonych kapłanów przed ur. Wszystkich Świętych i już przed pierwszym piątkiem miesiąca! Msza o 18.00; nie będzie osobnej spowiedzi przed I piątkiem!

Kieruję szczególne podziękowanie za ostatnie sprzątanie kościoła dzielnej grupie spod numerów: 84 i 85 z Domachowa; w tym tygodniu sprzątać będą kolejne numery: 84a , 86 ,  87 ) i 88; UWAGA: przypominam, że jeśli ktoś ma przeszkodę musi wymienić się z następnym numerem, albo wynająć zastępcę.

Do nabycia w Biurze Parafialnym: książka Apolonii Olejniczak{chmurka} «Gdzieś tam na Biskupiźnie...»|000|000|gdzie_na_biskupiznie.jpg|202|300|książka Apolonii Olejniczak{/chmurka}, piękne wydanie o Patronie naszej parafii św. Michale Archaniele, ZDJĘCIA z odpustu i festynu oraz możliwość zamówienia filmu z tej okazji.

W sprawach parafialnych możemy korzystać z numerów: 65  571 42 23 (koniecznie POCZEKAĆ!) oraz: 720 294 428.

Strona internetowa: parafia-domachowo.pl; zapraszamy!

Dziękuję za wpływające powoli ofiary na dług i wywóz śmieci.

Bóg zapłać! za pomoc przy usuwaniu liści z terenu parafialnego.

W sobotę odbyło się gruntowne SPRZĄTANIE CMENTARZA; niestety, przybyło tylko kilku mężczyzn ze Starej Krobi, Rębowa oraz Domachowa, co może mi sugerować, że parafianie nie widzą potrzeby dalszych prac na cmentarzu…; zebrani panowie nie byli w stanie dokończyć zamierzonych prac; mimo to, ogromnym wysiłkiem usunęli z cmentarza wolnostojące pozostałości pomników, wycięli i spalili chaszcze od strony kaplicy i pola przygotowując dukt procesyjny na Wszystkich Świętych; z całego serca dziękuję: Bóg zapłać! jeśli znajdą się chętni, to proszę o spontaniczną kontynuację rozpoczętych działań jeszcze przed listopadem; zauważyliśmy przy okazji liczne skutki brzydkich zachowań, np. wrzucanie śmieci pod krzewy; w przyszłości proszę aby śmieci nigdy na cmentarzu nie składać gdzie indziej, jak tylko w kontenerze!; po postawieniu nowego pomnika należy zawsze usunąć we własnym zakresie stary nagrobek! nowy pomnik trzeba uzgodnić z Proboszczem przedstawiając projekt z wyceną – wpłacamy 10%; przygotowując się do listopada zadbajmy nie tylko o własne groby, lecz także o ogólne wrażenie z cmentarza; jak najwięcej śmieci zabierajmy ze sobą do domu; obowiązuje nas ogólnopolskie prawo cmentarne – w przyszłości zostanie wywieszony Regulamin cmentarza.

UWAGA! Ostrzegam przed grasującymi na cmentarzach złodziejami!

WYMIENIANKI składamy do koszyka, w zakrystii i w Biurze Parafialnym na własnych kartkach (ofiara dowolna); zmarłych wypisujemy w podstawowym przypadku (mianownik) i bardzo czytelnie! Wymienianki będą omadlane w listopadzie losowo na każdej Mszy aż do wyczerpania.

WYMIENIANKI ROCZNE można składać tylko w Biurze Parafialnym; każda wymienianka (krótka!) będzie włączona w modlitwy jednej z Mszy niedzielnych do końca października 2011 roku i zawiśnie w gablocie; ofiara jednorazowo, tak jak za Mszę św.

Ksiądzu Kanonikowi Janowi Tecławowi dziękuję za gorliwe zastępstwo w minionym tygodniu, a parafianom za okazywaną mu życzliwość.