KONTO BANKOWE PARAFII:

Konto bankowe

67 1440 1387 0000 0000 1333 9252

 

 

Śp. Teresa LEŚNIAK

lat 79, zam. Domachowo 11RÓŻANIEC w kościele:

- w sobotę (11.02.17) o 20.00

- w niedzielę (12.02.17) o 15.00

- w poniedziałek (13.02.17) o 19.15

- we wtorek (14.02.17) o 10.30

 

POGRZEB we wtorek (14.02.17) o 11.00Wieczny odpoczynek,

racz jej dać Panie,

a światłość wiekuista

niechaj jej świeci. Amen.

11-09-2011

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
10/11.09.2011r.

 • Dziś2.niedziela miesiąca złożone ofiary wspomogą zapłatę koniecznych prac toczonych przy organach; gorące: Bóg zapłać!


 • Dziś – po Mszy o 9.00 – spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania i ich rodziców; po Mszy o 11.00 – spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów z rodzicami.


 • Dzisiejszej niedzieli o 15.30 rozpoczyna się przy świetlicy w Domachowie po raz pierwszy FESTIWAL TRADYCJI i FOLKLORU – niech wszyscy czują się zaproszeni.


 • W tym tygodniu: we wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma – imieniny ks. Kan. Jana Tecława; w środę – święto Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wspomnienia: w czwartek – NMP Bolesnej, w piątek – św. Korneliusza i Cypriana.


 • W najbliższy czwartek o 9.30 w kaplicy w parku – spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.


 • W przyszłą niedzielę (18.09.2011) – wspominamy św. Stanisława Kostkę, Patrona młodzieży i Polski (imieniny ks. Arcybiskupa Metropolity) oraz obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu; specjalnie modlić się będziemy za młodzież; przeprowadzona będzie zbiórka ofiar na KUL oraz WT UAM; na Mszy o 11.00 nastąpi uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.


 • Od jutra przeżywać będziemy TYDZIEŃ WYCHOWANIA pod hasłem: „Wszyscy zacznijmy wychowywać”; codziennie na Mszach św. będziemy się włączać w tę inicjatywę modlitwą


 • Prace przy organach okazały się z konieczności poważniejsze niż przypuszczano; tym goręcej dziękuję za dzisiejsze ofiary, które pomogą w części udźwignąć to przedsięwzięcie! Wszystko wskazuje, że w czasie odpustu usłyszymy nasz instrument w pełnym brzmieniu.


 • Proszę o zgłaszanie się chętnych dzieci (chłopcy i dziewczynki) do scholi oraz młodzież (męską i żeńską) i dorosłych do chóru; wykorzystajmy zapał i talenty naszego pana Organisty Damiana, który jest gotów poświęcić swój czas – serdecznie wszystkich zachęcam!


 • Proszę o przynoszenie niespodzianek na fanty do rozlosowania w czasie Festynu (po Mszach do zakrystii lub do Sióstr).


 • Już teraz sygnalizuję kolejne POSPOLITE RUSZENIE mające na celu generalne porządki i przygotowania do Odpustu i Festynu – w piątek, 23.września od 9.00, a dokończenie prac w sobotę, 24.września o 9.00; zapraszam przedstawicieli wszystkich wiosek w grupach, które będą skierowane na odrębne fronty; przewidujemy sprzątanie kościoła i otoczenia kościoła po Dom Katolicki, staw i cmentarz oraz sprzątanie parku i koszenie trawy na całym terenie pod Festyn; mam nadzieję, że zapału nam nie zabraknie, a w pracy jeszcze bardziej się zżyjemy, a satysfakcja i duma z dokonanego dzieła wyzwoli w nas szczerą radość odpustową.


 • Składam wielkie PODZIĘKOWANIA dla oddanych wolontariuszy:

- za skoszenie trawy i sprzątnięcie terenu przy kapliczce Matki Bożej przed kościołem,

- za dostarczone owoce i pomoc w aprowizacji organmistrzów w czasie ich prac przy organach,

- za artystyczne wykonanie i fachowe zakonserwowanie ławki przed Probostwo,

- za ofiarowanie kunsztownego, pięknego, podwójnego klęcznika na ceremonie zaślubin w naszym kościele,

- za perfekcyjne i pełne poświęcenia sprzątnięcie kościoła i dużej części przylegającego terenu – mieszkańcom z Bodzewka Pierwszego z  numerów: 10, 11 i 12.


 • W tym tygodniu dyżur w sprzątaniu mają rodziny z Bodzewka Pierwszego nr 13, 15, 16 i 17 (Leśniczówka); następy dyżur przejmie już Bodzewko Drugie nr 1, ale dopiero po Odpuście!


 • W ostatni weekend września i pierwszy października będziemy mieć niepowtarzalną okazję przeżyć Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana na Świętej Górze; szczegóły na afiszach.


 • W najnowszym „Przewodniku Katolickim” – m.in. o tragedii terrorystycznej w Nowym Jorku przed 10.laty, o Tygodniu Wychowania i o roku bez Pierwszej Komunii Świętej.


 

 • Tel. 655714223 i 720294428