KONTO BANKOWE PARAFII:

Konto bankowe

67 1440 1387 0000 0000 1333 9252


 

Śp. Teresa LEŚNIAK

lat 79, zam. Domachowo 11RÓŻANIEC w kościele:

- w sobotę (11.02.17) o 20.00

- w niedzielę (12.02.17) o 15.00

- w poniedziałek (13.02.17) o 19.15

- we wtorek (14.02.17) o 10.30

 

POGRZEB we wtorek (14.02.17) o 11.00Wieczny odpoczynek,

racz jej dać Panie,

a światłość wiekuista

niechaj jej świeci. Amen.

Ogłoszenia parafialne 22-06-2014

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
12.Niedziela Zwykła, 22.06.2014.

 

 • NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa – zawsze w łączności z Mszą św.


 • Dziś (22.06.2014) po Mszy o 11.00 – Procesja eucharystyczna.


 • PROCESJE i MODLITWY o URODZAJE i owocność wszelkiej pracy w poszczególnych wioskach W OKTAWIE Bożego Ciała o 19.00; w tym tygodniu Oktawy o urodzaje i owocność wszelkiej pracy modlić się będą: w poniedziałek (23.06.2014)Bodzewko I i II, we wtorek (24.06.2014)Stara Krobia, w środę (25.06.2014)Ziółkowo, w czwartek (26.06.2014)Domachowo (baldachim w poszczególnym dniu niosą parafianie wyznaczonej wioski, a w czwartek na zakończenie Oktawy baldachim niosą Biskupianie).


 • W ramach ofiarowania tradycyjnie składane są OFIARY BŁAGALNE o dobre urodzaje i owocność wszelkiej pracy.


 • W najbliższy piątek (27.06.2014) – na przedłużeniu Oktawy Bożego Ciała obchodzić będziemy uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSAMsze świąteczne o 9.00 i 19.00; po Mszy o 19.00 będzie Procesja wokół kościoła z zatrzymaniami przy ołtarzach; ołtarze przygotowują w tym roku parafianie ze Starej Krobi; procesję obsadzą mieszkańcy Domachowa; po Procesji dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom niosącym chorągiewki wyrażę w kościele słodkie podziękowanie;  w tym dniu będą też Msze szkolne – za opiekę Bożą młodzież i dzieci dziękować będą na Mszy o 8.00, a absolwenci Gimnazjum na Mszy o 15.00; jest to dzień modlitw o świętość kapłanów; nie obowiązuje post; Ksiądz Arcybiskup prosi aby procesje tej uroczystości świadomie przeżyć jako zadośćuczynienie Sercu Jezusa za grzechy i zniewagi mu zadane oraz o nawrócenie trwających w grzechu.


 • W sobotęwspomnienie Niepokalanego Serca NMP; o 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec wynagradzający Sercu Maryi zniewagi i świętokradztwa; o 18.50 – śpiewana litania do Serca Pana Jezusa, błogosławieństwo eucharystyczne i Msza św.


 • W niedzielęuroczystość świętych Piotra i Pawła; przed kościołem zbierać będziemy ofiary na potrzeby Stolicy Apostolskiej.


 • Tym razem za posprzątanie kościoła, dowiezienie kwiatów i uporządkowanie kwiatów serdecznie dziękuję Parafianom z Krajewic z numerów: 11, 10, 9 i 8; następny dyżur podejmą w sobotę mieszkańcy Krajewic z nr  7, 6, 5a i 5 (za dwa tygodnie: Krajewice nr 4, 3, 2, 1-1g); UWAGA: za trzy tygodnie (12.07.2014) dyżur w sprzątaniu przejmie Stara Krobia (nr 1, 2, 3, 4 i 5).


 • Do nabycia: nowy „Przewodnik Katolicki”, „WPiS”, „Któż jak Bóg”  i „Miłujcie się”.


 • Za włączenie się w przeprowadzenie obchodu uroczystości Bożego Ciała  DZIĘKUJĘ:

 

-  Strażakom i Policji za zabezpieczenie trasy Procesji,

- Biskupianom za niesienie baldachimu i asystę oraz podtrzymanie tradycji udziału w Procesji w uroczystych strojach,

- mieszkańcom Domachowa za niesienie feretronów i sztandarów,

-  pocztom sztandarowym Straży Pożarnej

- wszystkim budowniczym ołtarzy w Domachowie – ich piękno oraz hasła: „Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem” i „Wierzę w Syna Bożego” na długo pozostaną w pamięci,

- mieszkańcom Domachowa za przystrojenie trasy Procesji chorągiewkami i brzózkami; parafianom z Jasiewa za przybranie dojścia do kościoła od cmentarza, parafianom z Rębowa za udekorowanie bramy i placu przy Gościńcu Biskupiańskim; parafianom z Domachowa z okolicy Remizy za dekorację terenu bezpośrednio okalającego kościół,

- Zakrystianinowi, ministrantom i obsłudze kościoła za liczne, ukryte prace, konieczne dla dobrego przebiegu ceremonii

- Organiście i Scholi za przygotowanie oprawy muzycznej,

- dziewczynkom za sypanie kwiatów, a chłopcom za niesienie w Procesji chorągiewek,

- za ofiarowane kwiaty do kościoła i ułożenie ich,

- za prace porządkowe przy Wale Różańcowym i figurze Matki Bożej,

- ekipom wolontariuszy za skoszenie trawy wzdłuż ulicy, przy cmentarzu, pod kościołem, w parku, przy kościele i probostwie,

- wszystkim parafianom, którzy zadbali o eucharystyczny wystrój domostw i najbliższego otoczenia.

 

 • BÓG  ZAPŁAĆ!! za publiczne, piękne i radosne świadectwo naszej żywej wiary w prawdziwą obecność Chrystusa pośród nas w Eucharystii!


 • W minioną niedzielę (15.06.2014) przy okazji Bierzmowania J.E. Biskup Grzegorz Balcerek poświęcił nowe ławki w nawie św. Barbary.


 • UWAGA! W poniedziałek (30.06.2014) w naszej parafii odbędzie się KONGREGACJA DEKANALNA; wszystkich serdecznie zapraszam do kościoła na wyjątkowe wydarzenie o godz. 10.00 (!) – odprawiona zostanie WIELKA KONCELEBRA wszystkich kapłanów Dekanatu Gostyńskiego; włączmy się i wzmocnijmy wspólną modlitwę za nasz dekanat; ubogaćmy się duchowo specjalną nauką mszalną.


 • UWAGA! W środę (02.07.2014) wyrusza tradycyjnie z naszej parafii pielgrzymka rowerowa na odpust ku czci Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim; wyruszamy spod figury MB o 7.00; zabieramy wikt i napoje.

 


www.parafia-domachowo.pl

 

Tel. 655714223 i 720294428

Nordea Bank Polska S.A.  67 1440 1387 0000 0000 1333 9252